Alliantie Nederland Rookvrij - Openstellen subsidieoproep naar tabaksontmoediging

General October 2017
Alliantie Nederland Rookvrij - Openstellen subsidieoproep naar tabaksontmoediging

Openstellen subsidieoproep naar tabaksontmoediging

In Nederland sterven jaarlijks meer dan 20.000 mensen aan de gevolgen van roken en meeroken. Wetenschappelijke kennis is onontbeerlijk voor goede oplossingen om roken te ontmoedigen. Daarom kunt u vanaf 26 oktober uw onderzoeksvoorstel indienen bij ZonMw. De doelstelling van deze oproep is kennis opleveren die bijdraagt aan de volksgezondheid door tabaksontmoediging in het algemeen en de Rookvrije Generatie in het bijzonder.

Onderzoeksonderwerpen
U kunt uw projectidee indienen voor onderzoek op 1 van de volgende 3 onderwerpen:

  • Bestaande interventies om te voorkomen dat jongeren beginnen met roken. 
  • Beter bereik en gebruik van bestaande effectieve stoppen-met-roken interventies voor de algemene bevolking
  • Beter bereik en gebruik van bestaande effectieve interventies voor groepen waar veel gerookt wordt, zoals laagopgeleiden, mensen met psychische problemen, co-morbiditeit of dubbele verslaving, ouderen.
     

Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging als basis voor de oproep 
Deze oproep komt voort uit de Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging (oktober 2017) van de Alliantie Nederland Rookvrij! (ANR). Deze is in samenwerking met onder meer wetenschappers,  gezondheidsfondsen en ZonMw tot stand is gekomen. Multidisciplinaire samenwerking tussen onderzoeksinstellingen, praktijkinstellingen en andere partijen in consortia, vormt een wezenlijk onderdeel van deze oproep.

Matchmakersbijeenkomst op 31 oktober
Geïnteresseerd in de subsidieoproep voor tabaksontmoediging? Kom dan op 31 oktober 2017 naar de matchmakersbijeenkomst bij ZonMw in Den Haag van 13:30 tot 16:30. Tijdens deze bijeenkomst presenteert ANR de Onderzoeksagenda Tabaksontmoediging. Vervolgens lichten de financiers de doelstellingen en voorwaarden van de subsidieoproep toe en hebben de aanwezigen gelegenheid te netwerken en samenwerkingsverbanden te verkennen. Aanmelden voor de bijeenkomst kan via dit aanmeldformulier.

Meer informatie 

Home > Agenda > News > Alliantie Nederland Rookvrij - Openstellen subs...