In Memoriam: Jan Raaijmakers

General October 2017
In Memoriam: Jan Raaijmakers

Met groot verdriet hebben we kennis genomen van het overlijden van Jan Raaijmakers, boegbeeld van de topsector Life Sciences & health en hoogleraar Pharmaceutical Technology Assessment aan de Universiteit van Utrecht. Jan was een bevlogen voorvechter voor innovatie en gezondheid en leverde een onmisbare bijdrage aan publiek-private samenwerking in Nederland. Hij heeft zich gedurende zijn hele carrière in verschillende rollen en functies, enorm ingezet voor het Nederlandse longonderzoek. Hij was dan ook zeer ingenomen met het Nationaal Programma Longonderzoek dat hem in 2016 te Ermelo werd overhandigd door Dirkje Postma.

Veel NRS leden koesteren mooie herinneringen aan een grootse, innemende man.

We wensen zijn partner Rian, zijn kinderen en dierbaren veel sterkte toe. 

Home > Agenda > News > In Memoriam: Jan Raaijmakers