Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2009

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2009

Het kalenderjaar 2009 was het opstartjaar van de NRS. De NRS is op 19 maart 2009 opgericht bij notaris A. de Visser, gevestigd te Soest. Op 31 maart 2009 kreeg het NRS van de Kamer van Koophandel Den Haag het dossier nummer: 27340087.

De activiteiten van de NRS betroffen een voorjaarsconferentie op 22 april 2009, en een ‘Young Investigators Meeting’ op 6 november 2009. Tevens zijn 3 Task Forces opgericht: op het gebied van pulmonale hypertensie, interstitiële longziekten, en slaapgebonden longziekten. Er zijn in 2009 5 bestuursvergaderingen geweest, en 2 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is vooralsnog gevestigd bij het secretariaat van de huidige voorzitter in het UMC in Groningen. 
De NRS heeft in 2009 gesprekken gevoerd en banden gelegd met vele organisaties uit het veld. Dit betrof medisch wetenschappelijke verenigingen, collectebusfondsen, bedrijven en de overkoepelende Long Alliantie Nederland. Dit heeft geleid tot concrete inhoudelijke afstemming, afspraken voor structureel overleg, en stappen voor nadere samenwerking. Iin 2009 hebben gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en potentiële  hoofdsponsoren en sponsoren van de NRS. Dit heeft geresulteerd in contracten voor sponsorgelden.

Download de NRS verkorte balans 2009