Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2013

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2013

Het kalenderjaar 2013 vertegenwoordigt het vijfde jaar van bestaan van de NRS. De congres-activiteiten van de NRS waren ook in 2013 succesvol. Allereerst betrof dit opzetten en mede organiseren van de jaarlijkse nationale Longdagen die op 18 en 19 april 2013 in de Jaarbeurs in Utrecht werden gehouden en 400 professionals en 250 publieksdeelnemers trokken. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijkse ‘Young Investigators Meeting’ op 9 november 2013 in Amsterdam voor een 90-tal jonge onderzoekers op het gebied van respiratoire gezondheid en ziekte. Dit laatste congres wordt elk jaar door de jonge onderzoekers zelf (het Young Investigators Bestuur binnen de NRS) georganiseerd, iets dat ook dit jaar uitstekend is verlopen. Tevens werd ook in 2013 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt.

De grootste inhoudelijke activiteit van de NRS in 2013 betrof de aansturing en bege-leiding van 13 teams met onderzoekexperts op het gebied van de belangrijkste respiratoire aandoeningen. De opdracht aan deze teams was om een zelf-evaluatie uit te voeren van wetenschappelijk onderzoek in Nederland op elk van deze 13 gebieden. Als input werd de wetenschappelijke literatuur en ook een internetenquête onder NRS leden gebruikt over de sterktes en zwaktes (SWOT) van deze onderzoeksgebieden. Ten slotte hebben internationale referenten elk van deze onderzoeksactiviteiten in Nederland gescoord. Dit heeft geleid tot 12 concept rapporten die in 2014 tot de NRS Roadmap zullen worden omgevormd.

Er zijn in 2013 in totaal 4 bestuursvergaderingen geweest, en 5 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is gevestigd bij het secretariaat van de huidige voorzitter in het UMC in Groningen. De NRS heeft ook in 2013 de banden met vele organisaties in het veld onderhouden en aangehaald. Dit betrof medisch wetenschappelijke verenigingen, collectebusfondsen, bedrijven en de overkoepelende Long Alliantie Nederland. Het structureel overleg met LAN, NVALT en Longfonds (voormalig Astma Fonds) is gecontinueerd, waarbij toekomstige intensivering van samenwerking wordt uitgewerkt. Deze drie organisatie hebben het convenant ter organisatie van de jaarlijkse nationale Longdagen ondertekend. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsoren en (normale) sponsoren van de NRS. Dit heeft geresulteerd in continuering van de contracten voor sponsorgelden.

Download de NRS verkorte balans 2013