Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2019

Verslag activiteiten 2019

Het kalenderjaar 2019 vertegenwoordigt het elfde jaar van bestaan van de NRS. De congresactiviteiten van de NRS waren ook in 2019 succesvol. Allereerst betrof dit het mede organiseren van de jaarlijkse nationale Longdagen samen met het Longfonds en de NVALT die op 9 en 10 april 2019 in de De Heerlickheijd van Ermelo te Ermelo werden gehouden. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijks terugkerende symposia: het ‘Young Investigators symposium’ (YIS) op 15 november 2019 in Amsterdam (46 deelnemers) voor jonge onderzoekers op het gebied van respiratoire gezondheid en ziekte, en het experimentele modellensymposium in Utrecht (35 deelnemers) op 11 oktober voor wetenschappers in verschillende fasen van hun wetenschappelijke carrière. Het YIS wordt elk jaar door de jonge onderzoekers zelf (het Young Investigators Bestuur binnen de NRS) georganiseerd, iets dat ook dit jaar uitstekend is verlopen. Tevens werd in 2019 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt.

Het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) “Een Leven Lang Longen”, is in 2019 gecontinueerd. De drie thema’s die via een “bottom up” benadering waren geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers en als potentieel succesvolle onderzoeksgebieden zijn geïdentificeerd, zijn verder voortgezet. De drie succesvolle onderzoeksgebieden zijn [1] overlappende mechanismen (fatigue), [2] Fenotyperen richting precisie geneeskunde (P4O2), en [3] vroege detectie en preventie van longziekten (HALO). Fatigue is gestart en gefinancierd door ZonMW. Het onderzoeksvoorstel voor HALO is verder uitgewerkt en potentiële partners zijn geïnformeerd. P4O2 is in 2019 sterk geëvolueerd tot een publiek-privaat consortium. Het onderzoeksvoorstel is geschreven, vele academische en private partijen zijn geïnformeerd d.m.v. een flyer, brochure, website en gesprekken, en er zijn twee stakeholder bijeenkomsten georganiseerd (37 deelnemers op 17 september 2019 in Utrecht en 28 deelnemers op 29 september 2019 in Madrid tijdens het ERS congres). Er is een begin gemaakt met het aanvragen van grondslagen bij verschillende onderzoeksinstellingen.

Er zijn in 2019 in totaal 10 bestuursvergaderingen geweest (2 face-to-face en 8 teleconferenties). Het secretariaat van het NRS is ingehuisd bij de huidige voorzitter in het Amsterdam UMC, locatie AMC. De NRS heeft ook in 2019 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsors en (normale) sponsors van de NRS.

Conclusie

Het jaar 2019 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten binnen de missie van de NRS, waaronder het opstarten van het Fatigue project en het organiseren van het consortium P4O2, naast het organiseren van de Longdagen, het experimentele modellen symposium en het YIS, en de succesvol verlopen opleidingsactiviteiten voor promovendi. Het negatieve resultaat is conform de begroting. Vanwege het sterke vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk alle middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor de missie van de NRS.