Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2017

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2017 

Het kalenderjaar 2017 vertegenwoordigt het negende jaar van bestaan van de NRS. De congres-activiteiten van de NRS waren ook in 2017 succesvol. Allereerst betrof dit het opzetten en mede organiseren van de jaarlijkse  Week van de Longen en de Longdagen die op 11 en 12 april 2017 in de De Heerlickheijd van Ermelo werden gehouden en die 358 longartsen, 208 professionals en 167 publieksdeelnemers trok, waarvan 107 NRS leden. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijks terugkerende symposia: het ‘Young Investigators symposium’ (YIS) op 17 november 2017 in Amsterdam (50 deelnemers), en het diermodellensymposium in Utrecht (42 deelnemers) op 13 oktober voor wetenschappers in verschillende fasen van hun wetenschappelijke carrière. Tevens werd in 2017 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt.

Het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) “Een Leven Lang Longen”, is in 2017 gecontinueerd  met de uitwerking van potentieel succesvolle onderzoeksgebieden die via een “bottom up” benadering waren geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers. Drie succesvolle onderzoeksgebieden ([1] overlappende mechanismen, [2] Fenotyperen richting precisie geneeskunde, en [3] vroeg detectie en preventie van longziekten) zijn verder uitgewerkt tijdens een tweedaagse meeting in Vaals (17 en 18 maart 2017). Dit heeft geleid tot 3 initiatieven: HALO (healthy lungs for life), P4O2 (predictive, preventive, personalized and participatory for more oxygen) en het longziekten-overstiigende thema “Vermoeidheid bij chronische ziekten”.  P4O2 is gepresenteerd aan de stakeholders in Amersfoort (22 juni 2017) en opgevolgd middels 1 op 1 gesprekken met geinteresseerde bedrijven. De HALO werkgroep heeft diverse bijeenkomsten belegd voor uitwerking van een nationaal onderzoeksproject. In nauwe samenspraak met ZonMW en de gezamenlijke gezondheidsfondsen is een projectplan voor een kennisagenda “Vermoeidheid bij chronische ziekten ingediend”.   Tevens heeft de NPL taskforce kruisbestuiving het informatief wetenschappelijk symposium "Cross-border thinking: a key to success in Dutch respiratory research." georganiseerd in Ede (22 september 2017).

Er zijn in 2017 in totaal 3 face to face bestuursvergaderingen geweest, en 7 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is ingehuisd bij de huidige voorzitter in het UMC Maastricht. De NRS heeft ook in 2017 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsoren en (normale) sponsoren van de NRS.

Conclusie 
Het jaar 2017 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten binnen de missie van de NRS, waaronder het organiseren van 1 extra symposium naast de Longdagen, diermodellen symposium en YIS, en de succesvol verlopen opleidingsactiviteiten voor promovendi. Het negatieve resultaat is conform de begroting. Vanwege het sterke vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk alle middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor de missie van de NRS.