Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2015

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2015 

Het kalenderjaar 2015 vertegenwoordigt het zevende jaar van bestaan van de NRS. De congres-activiteiten van de NRS waren ook in 2015 succesvol. Allereerst betrof dit opzetten en mede organiseren van de jaarlijkse nationale Longdagen die op 21 en 22 april 2015 in de Jaarbeurs in Utrecht werden gehouden en vele professionals en publieksdeelnemers trokken. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijks terugkerende symposia: het ‘Young Investigators symposium’ (YIS) op 8 november 2014 in Amsterdam voor een 50-tal jonge onderzoekers op het gebied van respiratoire gezondheid en ziekte, en het diermodellensymposium in Utrecht op 16 oktober voor een 40-tal wetenschappers in verschillende fasen van hun wetenschappelijke carrière. Het YIS wordt elk jaar door de jonge onderzoekers zelf (het Young Investigators Bestuur binnen de NRS) georganiseerd, iets dat ook dit jaar uitstekend is verlopen. Tevens werd in 2015 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt. 

De grootste inhoudelijke activiteit van de NRS in 2015 betrof de NRS Roadmap voor wetenschappelijk onderzoek. Na het succesvol afronden van de SWOT analyses in de 12 deelgebieden van onderzoek en het definiëren van 6 doelstellingen en programma’s voor het concreet implementeren van de Roadmap in Nederland heeft de NRS haar nationaal programma longonderzoek “Een Leven Lang Longen” professioneel en succesvol gepresenteerd op 21 en 22 november tijdens een symposium in Almere met 110 deelnemers, waaronder patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers. Hiermee is de Roadmap een Nationale Roadmap Longonderzoek geworden, waaraan vele andere stakeholders een bijdrage leveren. 

Er zijn in 2015 in totaal 3 bestuursvergaderingen geweest, en 4 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is gevestigd bij het secretariaat van de huidige voorzitter in het UMC in Groningen. Daarnaast krijgt de penningmeester secretariële ondersteuning van de afdeling Longziekten, AMC Amsterdam. De NRS heeft ook in 2015 de banden met vele organisaties in het veld actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsors en (normale) sponsors van de NRS. 

Concluderend: Het jaar 2015 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten binnen de missie van de NRS, ofschoon in de begroting met nog meer activiteiten werd rekening gehouden. Het negatieve resultaat is gebaseerd op incidenteel hogere uitgaven aan de Roadmap activiteiten. Vanwege het vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid. In de begroting voor 2016 en de nieuwe begroting 2017 zullen de activiteiten en daarmee de kosten stabiliseren, zodat het vermogen van de NRS zal uitkomen op een fiscaal aanvaardbaar niveau.