Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2014

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2014

Het kalenderjaar 2014 vertegenwoordigt het zesde jaar van bestaan van de NRS. De congres-activiteiten van de NRS waren ook in 2014 succesvol. Allereerst betrof dit opzetten en mede organiseren van de jaarlijkse nationale Longdagen die op 23 en 24 april 2014 in de Jaarbeurs in Utrecht werden gehouden en 601 professionals en 247 publieksdeelnemers trokken. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijkse ‘Young Investigators Meeting’ op 8 november 2014 in Amsterdam voor een 80-tal jonge onderzoekers op het gebied van respiratoire gezondheid en ziekte. Dit laatste congres wordt elk jaar door de jonge onderzoekers zelf (het Young Investigators Bestuur binnen de NRS) georganiseerd, iets dat ook dit jaar uitstekend is verlopen. Tevens werd in 2014 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award en de tweejaarlijkse NRS Science Award uitgereikt.

De grootste inhoudelijke activiteit van de NRS in 2014 betrof de NRS Roadmap voor wetenschappelijk onderzoek. Na succesvol afronden van de SWOT analyses in de 12 deelgebieden van onderzoek in 2013, heeft de NRS 7 doelstellingen en pro-gramma’s gedefinieerd voor het concreet implementeren van de Roadmap in Nederland. Hiermee is de Roadmap een Nationale Roadmap Longonderzoek geworden, waaraan vele andere stakeholders een bijdrage leveren.

Daarnaast heeft het bestuur gewerkt aan een Meerjarenplan 2015-2017, dat aan de ALV van 2015 is gepresenteerd. Er zijn in 2014 in totaal 4 bestuursvergaderingen geweest, en 5 tele¬conferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is ge-vestigd bij het secretariaat van de huidige voorzitter in het UMC in Groningen. De NRS heeft ook in 2014 de banden met vele organisaties in het veld actief onderhou-den en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsoren en (normale) sponsoren van de NRS. 

Concluderend: het jaar 2014 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten binnen de missie van de NRS, ofschoon in de begroting met nog meer activiteiten werd rekening gehouden. Het negatieve resultaat is gebaseerd op incidenteel en structureel lagere inkomsten. Vanwege het vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid. In de begroting voor 2015 en de nieuwe begroting 2016 zullen de activiteiten en daarmee de kosten nog verder toenemen, zodat het vermogen van de NRS nog verder zoals gepland zal dalen naar een aanvaardbaar niveau.

Download de NRS verkorte balans 2014