Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2018

Verslag activiteiten 2018

Het kalenderjaar 2018 vertegenwoordigt het tiende jaar van bestaan van de NRS. De congres-activiteiten van de NRS waren ook in 2018 succesvol. Allereerst betrof dit opzetten en mede organiseren van de jaarlijkse nationale Longdagen die op 10 en 11 april 2018 in de De Heerlickheijd van Ermelo, te Ermelo werden gehouden en 358 longartsen, 205 professionals en 106 publieksdeelnemers trokken, waarvan 107 NRS leden. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijks terugkerende symposia: het ‘Young Investigators symposium’ (YIS) op 16 november 2018 in Amsterdam (43 deelnemers) voor jonge onderzoekers op het gebied van respiratoire gezondheid en ziekte, en het diermodellensymposium in Utrecht (30 deelnemers) op 12 oktober voor wetenschappers in verschillende fasen van hun wetenschappelijke carrière. Het YIS wordt elk jaar door de jonge onderzoekers zelf (het Young Investigators Bestuur binnen de NRS) georganiseerd, iets dat ook dit jaar uitstekend is verlopen. Tevens werd in 2018 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt.

Het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) “Een Leven Lang Longen”, is in 2018 gecontinueerd  met de uitwerking van potentieel succesvolle onderzoeksgebieden die via een “bottom up” benadering waren geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers. Drie succesvolle onderzoeksprojecten zijn vervolgens verder uitgewerkt en hebben geleid tot 3 initiatieven die besproken zijn met de verschillende stakeholders: HALO (healthy lungs for life), P4O2 (predictive, preventive, personalized and participatory for more oxygen) en het longziekten-overstiigende thema “Vermoeidheid bij chronische ziekten”.

Er zijn in 2018 in totaal 5 bestuursvergaderingen geweest, waarvan 2 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is ingehuisd bij de huidige voorzitter in het UMC Maastricht. De NRS heeft ook in 2018 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsors en (normale) sponsors van de NRS.

Conclusie

Het jaar 2018 werd gekenmerkt door de uitvoering van de kernactiviteiten binnen de missie van de NRS, waaronder het organiseren van symposia: de Longdagen, diermodellen symposium en YIS, en de succesvol verlopen opleidingsactiviteiten voor promovendi. Het negatieve resultaat is conform de begroting. Vanwege het sterke vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk alle middelen zo effectief en efficiënt mogelijk in te zetten voor de missie van de NRS.