Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2022

Verslag activiteiten 2022

Het kalenderjaar 2022 vertegenwoordigt het dertiende jaar van bestaan van de NRS. De congresactiviteiten van de NRS werden in het jaar 2022 bijna niet meer beïnvloed door de coronapandemie. De tweede editie van de Dutch Lung Congress, als vervanging van de eerdere “De Longdagen”, kon succesvol doorgang vinden op locatie Crown Plaza Utrecht. De Algemene Ledenvergadering werd georganiseerd ten tijde van deze 2e Dutch Lung Congress.

Het Young Investigators Symposium (YIS) kon ook weer fysiek doorgang vinden. Het YIS is wederom door de jonge onderzoekers zelf georganiseerd en bijgewoond door 60 leden. Tijdens dit symposium werden de jaarlijkse NRS Masterclass award, SAB best paper award en de NRS Swierenga Thesis Award uitgereikt.

Het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) “Een Leven Lang Longen”, is in 2022 gecontinueerd. Eerder waren drie thema’s via een “bottom up” benadering geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties: [1] overlappende mechanismen (fatigue) – gefinancierd door ZonMW, [2] Fenotyperen richting precisie geneeskunde (P4O2) – gefinancieerd door Health Holland (PPP-constructie), en [3] vroege detectie en preventie van longziekten (HALO) – niet gefinancieerd.

NPL2.0 is in 2022 van start gegaan door samen met NVALT, Longfonds, LAN en geïnteresseerde bedrijven om nieuwe onderzoeksthema’s te definiëren en een onderzoeksagenda uit te zetten voor de komende 5 jaar. Door middel van een enquête onder de leden van de verschillende verenigingen en geïnteresseerden en een interactieve sessie tijdens het DLC zijn 5 nieuwe thema’s geselecteerd: (1) Preventie, (2) Lucht kwaliteit, (3) eHealth in longziekten, (4) Respiratoire infecties, en (5) Long ontwikkeling en herstel. In januari 2023 werd een fysieke bijeenkomst gehouden met 55 deelnemers in levendige sessies om deze thema’s vorm te geven en na te denken over de lacunes die onderzocht en aangepakt moeten worden.

Doordat activiteiten in 2020-2021 veelal online moesten plaatsvinden ontstond op initiatief van leden de NRS Webinars, een keer per maand. In eerste instantie werden deze uitgezonden door Underline, later door de NRS zelf geregisseerd en Live uitgezonden via Teams. De overstap naar Teams heeft voor een grote reductie in kosten gezorgd.

Er zijn in 2022 in totaal 11 bestuursvergaderingen geweest (1 face-to-face en 10 digitale conferenties). Het secretariaat van het NRS is sinds 2022 gehuisd in het Huis van de Gezondheid te Amersfoort. De NRS heeft ook in 2022 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald, bijvoorbeeld via het multidisciplinaire Vrij Ademen overleg en het bestuursoverleg van de NRS, NVALT, Longfonds en LAN. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS-bestuur en de premium-, hoofd-, en normale sponsors van de NRS.

Conclusie

De NRS activiteiten werden in het jaar 2022 niet meer beïnvloed door de coronapandemie. De inkomsten waren aanzienlijk hoger dan afgelopen jaren, maar dit stond in goede verhouding met de hogere uitgaven vanwege organisatie van een fysiek 2-daags congres: de 2 e Dutch Lung Congress. Met het oog op de verwachte jaarlijkse kosten voor de organisatie van de Dutch Lung Congress, zal voor komende jaren actief gezocht worden naar nieuwe potentiële NRS sponsoren en bovendien specifieke Dutch Lung Congress sponsoren