Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2010

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2010

De activiteiten van de NRS in 2010 betroffen een voorjaarsconferentie op 9 april 2010 in Amersfoort, en een ‘Young Investigators Meeting’ op 1 oktober 2010 in Driebergen-Zeist. Er liepen in 2010 in totaal 5 Task Forces, op het gebied van pulmonale hypertensie, interstitiële longziekten, slaapgebonden longziekten, respiratoire diermodellen en bronchopulmonale dysplasie. In 2010 is de eerste Young Investigators Award uitgereikt. Er zijn in 2010 in totaal 4 bestuursvergaderingen geweest, en 3 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van de NRS is gevestigd bij het secretariaat van de huidige voorzitter in het UMC in Groningen. 

De NRS heeft in 2010 de banden met vele organisaties in het veld versterkt. Dit betrof medisch wetenschappelijke verenigingen, collectebusfondsen, bedrijven en de overkoepelende Long Alliantie Nederland. Dit heeft geleid tot structureel overleg met LAN, NVALT en Astma Fonds. Gezamenlijke activiteiten zijn gepland voor 2011, waarbij de NRS in alle gevallen de wetenschappelijke insteek behartigt. In 2010 hebben wederom gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsoren en sponsoren van de NRS. Dit heeft geresulteerd in continuering van de contracten voor sponsorgelden.

Download de NRS verkorte balans 2010