Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2012

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2012

De congres-activiteiten van de NRS betroffen het opzetten en mede organiseren van de eerste nationale Longdagen van 12-14 april 2012 in de Jaarbeurs in Utrecht, en een ‘Young Investigators Meeting’ op 9 november in Amsterdam. Dit laatste congres werd weer geheel door het Young Investigators Bestuur van de NRS georganiseerd, iets dat uitstekend verloopt.

De Task Forces op het gebied van pulmonale hypertensie, interstitiële longziekten, slaapgebonden longziekten, respiratoire diermodellen en bronchopulmonale dysplasie kwamen na 3 jaar volgens plan aan het eind van hun termijn en zijn overgegaan in teams voor het voorbereiden van de NRS Roadmap van 2013 voor respiratoir onderzoek in Nederland. Hiervoor zijn in 2012 13 teams aan de slag gegaan. In 2012 is de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt.

Er zijn in 2012 in totaal 3 bestuursvergaderingen geweest, en 5 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van de NRS is gevestigd bij het secretariaat van de huidige voorzitter in het UMC in Groningen. De NRS heeft in 2012 de banden met vele organisaties in het veld aangehaald. Dit betrof medisch wetenschappelijke verenigingen, collectebusfondsen, bedrijven en de overkoepelende Long Alliantie Nederland. Het structureel overleg met LAN, NVALT en LongFonds (voormalig Astma Fonds) is gecontinueerd, waarbij toekomstige intensivering van samenwerking wordt uitgewerkt. Ten slotte hebben er in 2012 de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsoren en sponsoren van de NRS. Dit heeft geresulteerd in continuering van de contracten voor sponsorgelden.

Download de NRS verkorte balans 2012