Home > About us > ANBI > Verslag activiteiten 2016

Verslag van de uitgeoefende activiteiten 2016 

Het kalenderjaar 2016 vertegenwoordigt het achtste jaar van bestaan van de NRS. De congres-activiteiten van de NRS waren ook in 2016 succesvol. Allereerst betrof dit opzetten en mede organiseren van de jaarlijkse nationale Longdagen die op 19 en 20 april 2016 in de De Heerlickheijd van Ermelo, te Ermelo werden gehouden en 206 professionals en 144 publieksdeelnemers trokken, waarvan 131 NRS leden. Daarnaast organiseerde de NRS weer de jaarlijks terugkerende symposia: het ‘Young Investigators symposium’ (YIS) op 18 november 2016 in Amsterdam (46 deelnemers) voor jonge onderzoekers op het gebied van respiratoire gezondheid en ziekte, en het diermodellensymposium in Utrecht (45 deelnemers) op 14 oktober voor wetenschappers in verschillende fasen van hun wetenschappelijke carrière. Het YIS wordt elk jaar door de jonge onderzoekers zelf (het Young Investigators Bestuur binnen de NRS) georganiseerd, iets dat ook dit jaar uitstekend is verlopen. Tevens werd in 2016 de jaarlijkse NRS Young Investigators Award uitgereikt.

Na de succesvolle presentatie van het Nationaal Programma Longonderzoek (NPL) “Een Leven Lang Longen” in 2015 zijn twee potentieel succesvolle onderzoeksgebieden, die via een bottom up benadering waren geformuleerd door patiënten, clinici, basaal wetenschappers, farmaceuten en vertegenwoordigers van patiëntenverenigingen en andere belangenorganisaties, en subsidieverstrekkers tijdens een tweedaags symposium in 2015, uitvoerig gepresenteerd en besproken tijdens twee goedbezochte congressen in 2016. Het betreft de symposia “Fatigue in Chronic Diseases” (150 deelnemers), wat de NRS samen met de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen (KNAW) organiseerde op 26 november 2016 in Amsterdam en “Lung Repair and Regeneration” (71 deelnemers) op 11 november 2016 in Amsterdam met vooraanstaande (inter)nationale sprekers uit het veld. Beide symposia zijn goed bezocht, succesvol verlopen en hebben lovende kritieken ontvangen.

Er zijn in 2016 in totaal 3 bestuursvergaderingen geweest, en 5 teleconferenties van het bestuur. Het secretariaat van het NRS is tot en met november gevestigd geweest bij het secretariaat van de afdeling Longziekten in het UMC in Groningen. In december 2016 is het secretariaat ingehuisd bij de huidige voorzitter in het UMC Maastricht. Daarnaast kreeg de penningmeester tot en met december secretariële ondersteuning van de afdeling Longziekten, AMC Amsterdam. Ook deze secretariële ondersteuning is overgenomen door het secretariaat in Maastricht. De NRS heeft ook in 2016 de banden met vele organisaties in het veld en stakeholders actief onderhouden en aangehaald. Ten slotte hebben de jaarlijkse gesprekken plaatsgevonden tussen NRS bestuur en de hoofdsponsors en (normale) sponsors van de NRS. 

Conclusie 
Het jaar 2016 werd gekenmerkt door toegenomen kernactiviteiten binnen de missie van de NRS, waaronder het organiseren van 2 extra symposia naast de Longdagen, diermodellen symposium en YIS, en het opstarten van de opleidingsactiviteiten voor promovendi. Het negatieve resultaat is conform de begroting. Vanwege het sterke vermogen van de NRS is een negatief resultaat in lijn met het beleid om uiteindelijk uit te komen op een fiscaal aanvaardbaar niveau.