Home > Over de NRS

Over de NRS 

Historie

De NRS is opgericht op 19 maart 2009 met als doel een platform te vormen en coördinatie te leveren voor het longonderzoek in Nederland. Klinisch en fundamenteel onderzoek naar long aandoeningen in Nederland omvat onderzoekers uit verschillende onderzoeksdisciplines, inclusief klinische onderzoekers (zoals longartsen, KNO-artsen, allergologen en kinderartsen), fundamentele wetenschappers (inclusief cel biologen, immunologen, farmacologen, genetici en epidemiologen ) en onderzoekers die actief zijn in de gezondheidszorg en ‘human technology assessment’ onderzoek.

Missie

De missie van de NRS is om met behulp van basaal, klinisch en translationeel onderzoek de last van longziekten te verminderen en om de ontwikkeling van longziekten te voorkomen. Dit omvat alle ademhalingsziekten, zowel veel voorkomende ziekten zoals astma, COPD en longkanker, evenals zeldzame ziekten zoals cystische fibrose, pulmonale hypertensie en interstitiële longziekten. 

Het NRS streeft naar:

  • optimale interactie tussen onderzoekers in Nederland over de disciplines heen 
  • kwalitatief hoogwaardige opleiding van onderzoekers
  • pleiten voor onderzoeksfinanciering  

Visie

In verschillende onderzoeksgebieden wordt prachtig longonderzoek verricht zowel basaal als klinisch, hetgeen ook blijkt uit internationale beoordelingen waar verschillende onderzoeksvelden hoog genoteerd staan (volgens Van Raan analyse presteert het Nederlands longonderzoek boven het wereldgemiddelde). Aan de andere kant kent het longonderzoek in Nederland nog maar een beperkte samenwerking, zowel binnen de Nederlandse onderzoeksinstituten als tussen verschillende onderzoeksdisciplines. Het lijkt erop dat men zich in Nederland te weinig bewust is van het feit dat wetenschappelijke doorbraken met name kunnen worden bereikt door verdergaande samenwerking. Het doel van de NRS is om deze samenwerking binnen en tussen Nederlandse onderzoeksinstituten en -disciplines te bevorderen en optimaliseren.

Er gaat in vergelijking met andere onderzoeksgebieden weinig geld naar longonderzoek, zowel vanuit de charitatieve instellingen, overheid, als Europese onderzoeksgelden. Longonderzoek is bovendien onvoldoende zichtbaar en de aandacht die het krijgt staat niet in relatie tot ernst van de verschillende longaandoeningen. De NRS streeft ernaar dat longonderzoek de aandacht krijgt van de samenleving, politiek en financiers die passend is, gezien de ernstige lichamelijke, psychische, sociale en economische gevolgen van longaandoeningen. 

Strategie

Om haar doelen te bereiken zal de NRS gebruik maken van:

  • Wetenschappelijke bijeenkomsten, die minimaal 1 keer per jaar georganiseerd zullen worden
  • Opleiden van onderzoekers: het organiseren van een jaarlijkse educatieve bijeenkomst
  • Task forces om de samenewrking tussen onderzoekers uit verschillende disciplines en instituten te vergemakkelijken
  • Belangenbehartiging om de zichtbaarheid van de uitkomsten van longonderzoek voor het grote publiek en beleidsmakers te verhogen en financieringsmogelijkheden voor longonderzoek te verhogen.