News

10e CAHAG conferentie 2019 - call for abstracts
General July 2018

Op donderdag 17 januari 2019 wordt voor de 10e keer de CAHAG Conferentie georganiseerd, welke plaatsvindt van 09.15 - 17.15 uur in Hotel Theater FIGI te Zeist.

Read more

Deadline indienen aanvraag Dirkje Postma Talent Award verlengd
General June 2018

De deadline voor het indienen van de aanvraag is verlengd tot 20 juli 2018 om 12:00 uur. Het is dus nog steeds mogelijk om uw voorstel in te dienen.

Read more

Deadline indienen aanvraag Dirkje Postma Talent Award verlengd
Open call for Female Junior Investigators
General June 2018

Oncode Institute has opened a call for applications for our Female Junior Investigator Programme (FJIP). Up to eight young female scientists will each be awarded € 150k,- per year during the first phase of Oncode, ending in 2021. The programme aims to support talented female junior investigators who have established their own line of research. Female scientists from all Dutch universities and research institutes can apply for funding.

Read more

Stichting Astma Bestrijding (SAB) Best paper award 2018
General June 2018

The SAB Best Paper Award is presented every year to a young investigator who performed his/her research in a research institute or hospital in the Netherlands, or to a Dutch investigator who performed his/her research abroad.

Read more

Stichting Astma Bestrijding (SAB) Best paper award 2018
Uitnodiging prioriteringsbijeenkomst Agenda Zorgevaluatie Longgeneeskunde
General June 2018

Graag nodigen wij u uit voor de prioriteringsbijeenkomst ten behoeve van de Agenda Zorgevaluatie Longgeneeskunde van de NVALT i.s.m. de NRS. Uw aanwezigheid is van belang om inzichtelijk te kunnen maken wat op dit moment de belangrijkste kennishiaten zijn binnen de longgeneeskundige patiëntenzorg.

Read more

NWO starts programme round for Dutch National Research Agenda
General June 2018

We would like to draw your attention to the Dutch National Research Agenda. A first call for substantial funding for national consortia will be opened May 24, 2018. It is important that it concerns multidisciplinary applications and challenging proposals.

Read more

LAN - Uitnodiging voor bespreking concept uitkomsten onderzoek e-Health en COPD 
General June 2018

In opdracht van het Zorginstituut Nederland voeren LUMC/LAN-onderzoek uit naar de toepassing van e-Health bij COPD. 

Read more

Longfonds - Van Dam tot Dam FietsClassic 2018
General May 2018

Wist je dat er in Nederland 1,2 miljoen mensen een longziekte hebben? Iedereen kent wel iemand met een longziekte, maar vaak is dit niet direct zichtbaar. Fiets jij samen met collega's, vrienden of relaties op 23 september de longen uit je lijf voor die vriend(in), kennis, collega of kennis met een longziekte? 

Read more

Longfonds - Van Dam tot Dam FietsClassic 2018
Ciro Curiosity Conference - Patient empowerment through Personalized Medicine
General May 2018

On June 29th, Ciro will organize a symposium about the "Patient empowerment through Personalized Medicine? A legal and ethical exploration".

Read more

Ciro Curiosity Conference - Patient empowerment through Personalized Medicine
LAN - Afgevaardigde voor werkgroep 'Feiten & cijfers longziekten'
General May 2018

Elke vijf jaar geeft de Long Alliantie Nederland (LAN) een publicatie uit van 'feiten & cijfers longziekten'. De afgelopen twee publicaties zijn in 2008 en 2013 in boekvorm uitgebracht. De publicatie voorziet in de behoefte aan goed onderbouwde Nederlandse cijfers en het helpt mee om longziekten op de kaart te zetten.

Read more

Uitnodiging Hollandse borrel tijdens ATS 2018
General May 2018

Graag willen wij u uitnodigen voor de 'Hollandse Borrel' die tijdens de ATS door de NVALT wordt georganiseerd.

Read more

Inventarisatie kennishiaten - Agenda Zorgevaluatie Longziekten
General May 2018

De NVALT en NRS zijn recent gestart met het ontwikkelen van een Zorgevaluatie Agenda op het gebied van de longziekten. Het doel van het project is om te inventariseren waar in de bestaande/reguliere longgeneeskundige patiëntenzorg gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing. Dit om antwoord te kunnen krijgen op de vraag welke zorg in welke situatie het meest effectief is voor de patiënt. Hiervoor vragen wij uw hulp.

Read more

Award winners 'Longdagen' 2018
General April 2018

On April 10-11th, the Lung Foundation, the NRS and the NVALT organized the 'Longdagen' for the seventh time. Pulmonologists, scientists, caregivers and people with lung disease came together to talk to each other, to discuss and to exchange knowledge. At the end of the 'Londagen' several prizes were awarded.

Read more

4de lustrum van pulmonale hypertensie zorg in VUmc - inauguratie van Prof. Dr. Harm Jan Bogaard
General March 2018

Dit jaar viert de afdeling Longziekten van het VUmc het 4de lustrum van pulmonale hypertensie zorg in VUmc, alsmede de inauguratie van Prof. Dr. Harm Jan Bogaard. Om deze heugelijke gebeurtenissen te vieren, organiseren wij op vrijdagmiddag 1 juni 2018 een PH symposium voor zorgverleners en wetenschappers, waarna de oratie en inauguratie van onze nieuwe professor kan worden bijgewoond.

Read more

Paul Janssen Futurelab Leiden - International blended course Clinical Development
General March 2018

Due to the large interest, a new online course for Clinical Development will start in April and scholarships will again be available for selected candidates. These scholarships will cover 50% of the total course fee for participants of the complete blended course Clinical Development (online + on-campus + extended). The online course will start on April 9, 2018.

Read more

Subsidieronde Jong Talent 2018 van start
General March 2018

Het Longfonds investeert ook in 2018 weer in jong talent. Hiervoor stelt het Longfonds drie verschillende persoonlijke subsidies beschikbaar: de subsidie voor junior onderzoekers, de Dirkje Postma Talent Award en de internationale fellowships.

Read more

Subsidieronde Jong Talent 2018 van start
ERS Summer Schools
General February 2018

ERS members have access to two valuable ERS educational opportunities in 2018 at a reduced cost: ERS Summer Schools in adult or paediatric respiratory medicine and the ERS HERMES examinations.

Read more

Registration fee - Longdagen 2018
NRS February 2018

Also this year, visiting the "Longdagen" is free for members of the NRS...

Read more

Ciro Academy 2018
General February 2018

The Ciro Academy organises courses, seminars and workshops. This training is designed specifically for caregivers who provide professional care for people with chronic organ failure. We discuss the latest scientific insights and research results to help medical professionals to keep developing their expertise. In 2018, the CIRO Ciro Academy will organize the following English-language meetings:

Read more

Sterk Participatie Prijs voor onderzoekers
General February 2018

Nieuwe prijs voor onderzoekers die patiënten betrekken. Vanaf 2018 kunnen onderzoekers, die patiëntparticipatie een wezenlijk onderdeel maken in hun onderzoek, meedingen naar de Sterk Participatie Prijs. De prijs is opgedragen aan Prof. Dr. Peter Sterk voor zijn verdiensten in het longonderzoek en zijn inzet voor patiëntparticipatie.

Read more

1 2 3 4 Next

Home > News