Home > News > 10e CAHAG conferentie 2019 - call for abstracts

10e CAHAG conferentie 2019 - call for abstracts

General July 2018

CAHAG conferentie 2019 - call for abstracts

Op donderdag 17 januari 2019 wordt voor de 10e keer de CAHAG Conferentie georganiseerd, welke plaatsvindt van 09.15 – 17.15 uur in Hotel Theater FIGI te Zeist.

De conferentie staat open voor iedereen die geïnteresseerd is in wetenschappelijk onderzoek op het gebied van astma & COPD en de vertaling daarvan naar de praktijk, zoals huisartsen, longartsen, praktijk- en longverpleegkundigen, kinderlongartsen, verpleegkundig specialisten, fysiotherapeuten, diëtisten, longfunctieanalisten en onderzoekers. De dag wordt ingevuld met plenaire lezingen en verschillende sessies, waarin onderzoekers vertellen over hun onderzoek en de betekenis voor de praktijk.

U kunt vanaf dit moment uw abstract indienen via de website www.cahagconferentie.nl. Het maximum aantal woorden is 350. Abstracts met vermelding van resultaten zowel als abstracts met opzet voor onderzoek worden geaccepteerd. De deadline voor het indienen van uw abstract is 15 september 2018.

Er worden vijf plaatsen gereserveerd voor late breaking abstracts. Hiervoor komen alleen nieuwe onderzoeken en resultaten in aanmerking, dus geen uitbreiding van eerder gepubliceerd materiaal. De late breaking plaatsen zijn niet bestemd voor abstracts die te laat zijn ingediend. De deadline voor het indienen van een late breaking abstract is 15 november 2018.

U mag uw abstract ook in het Engels indienen.