Home > News > Aankondiging en Call for abstracts, schrijf nu in!

Aankondiging en Call for abstracts, schrijf nu in!

General December 2014

8e Nationale Congres COPD Ketenzorg

Datum: 12 februari 2015
Locatie: UMC Utrecht

Samen sterk voor COPD. Op veel verschillende manieren proberen professionals, managers, projectleiders, zorgverzekeraars en patiëntenorganisaties de zorg voor COPD patiënten te optimaliseren. Op 12 februari 2015 vindt uitwisseling plaats over onderzoeksresultaten, innovatieve projecten en ervaringen met bestaande en voorgenomen beleidsmaatregelen. We brengen u op de hoogte van de belangrijkste ontwikkelingen in COPD ketenzorg van de laatste twaalf maanden. Onderwerpen zijn: risicofactoren en het vroeg ontstaan van COPD, nieuwe kijk en subtypes, evidentie voor vroegdetectie, toekomst COPD zorg in de huisartsenpraktijk, fysieke activiteit/inactiviteit, zelfmanagement, on demand of one size fits all, bekostiging, sturen op ziektelast en COPD zorg rondom levenseinde. Neem een kijkje op onze website en lees meer over de sprekers en hun lezingen. Online inschrijven kan al. Wij vertrouwen erop ook dit jaar weer een mooi programma voor u te hebben samengesteld en zijn trots op de sprekers die we bij het congres hebben weten te betrekken.

Wij bieden tijdens het congres ook de mogelijkheid uw eigen innovatieproject te presenteren in de vorm van een poster en/of flitspresentatie tijdens het congres en nodigen u uit vóór 1 januari 2015 een samenvatting in te dienen. Meer over de call for abstracts, zoals de voorwaarden en deadline, vindt u op onze website.

KLIK HIER VOOR DE BROCHURE EN ONLINE INSCHRIJVEN!