Home > News > CAHAG congresagenda 2019

CAHAG congresagenda 2019

General November 2018
CAHAG congresagenda 2019

CAHAG

De COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG) is een netwerkorganisatie van (kader-)huisartsen met speciale belangstelling voor COPD en Astma. CAHAG leden zijn regionaal en landelijk betrokken bij kwaliteits- en deskundigheidsbevordering van COPD en Astmazorg, zowel in de huisartsgeneeskunde, de eerstelijn als de ketenzorg. 

In 2019 organiseert CAHAG een aantal congressen; 

  • CAHAG Conferentie op donderdag 17 januari 2019. Voor meer informatie klik hier
  • Tweedaags congres Adembenemend 14, op donderdag 31 januari en vrijdag 1 februari 2019.
    Voor meer informatie klik hier
  • CAHAG cursus op donderdag 21 maart in Amsterdam. Voor meer informatie klik hier
  • CAHAG cursus op donderdag 11 april in Zwolle. Voor meer informatie klik hier