Home > News > Call fellowships Longfonds van start

Call fellowships Longfonds van start

General June 2014

Call fellowships Longfonds van start

Naast de reguliere subsidieronde biedt het Longfonds ook dit jaar weer een internationale research fellowshipsronde aan. Deze fellowships zijn bedoeld om jonge getalenteerde onderzoekers te ondersteunen bij hun specialisatie en bij het uitbreiden van hun wetenschappelijke netwerk. De call voor proposals is gestart op 10 juni jl.

Het Longfonds ondersteunt en stimuleert onderzoek. Wetenschappelijk onderzoek is nodig om een vroegtijdige opsporing en goede behandeling van longziekten mogelijk te maken en om de zorg voor mensen met longziekten te verbeteren. Het Longfonds wil bijdragen aan het behoud van uitstekende jonge onderzoekers voor longonderzoek, daarom bieden we deze onderzoekers de gelegenheid om buitenlandervaring op te doen. Het Longfonds financiert daarvoor internationale research fellowships. Hiermee hoopt het Longfonds de onderzoeker te ondersteunen bij zijn specialisatie, bij het uitbreiden van het wetenschappelijke netwerk en het creëren van een eigen onderzoeksniche. Er worden twee soorten fellowships gefinancierd: een kortdurende fellowship van 1 tot 3 maanden en een langdurende fellowship van 6 tot 12 maanden. Er zijn twee kortdurende fellowships en één langdurende fellowship beschikbaar.  Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen tot 10 september 2014.

Voor wie zijn de fellowships?
De fellowships van het Longfonds richten zich op jonge getalenteerde onderzoekers (promovendi en gepromoveerden/ postdocs tot maximaal 2 jaar na promotie) die aan het begin staan van hun wetenschappelijke carrière. En van wie op grond van hun wetenschappelijke kwaliteiten kan worden verwacht dat ze een belangrijke plaats gaan innemen in de Nederlandse wetenschap. Voor clinici die gepromoveerd zijn en daarna hun opleiding tot specialist hebben afgerond, geldt een termijn van twee jaar na afronding van hun opleiding.

Meer informatie over de fellowships, de aanvraagformulieren en handleidingen vindt u op research.longfonds.nl/subsidies/fellowships