Home > News > Call Longfonds subsidieronde consortia 2017

Call Longfonds subsidieronde consortia 2017

General October 2016
Call Longfonds subsidieronde consortia 2017

Op vrijdag 14 oktober jl. is de ‘call for proposals’ voor consortium subsidies 2017 van start gegaan.

De nieuwe onderzoeksagenda is het kader waarbinnen het Longfonds in 2017 - 2020 de subsidies voor consortia aanbiedt. In de gesprekken met patiënten, zorgverleners en wetenschappers zijn vele aspecten naar voren gekomen, die het best gerubriceerd kunnen worden naar 3 thema’s:

1) Voorkómen van longziekte en longschade
2) Diagnose: vroeger, specifieker en een daarop aansluitende behandeling
3) Zorg en behandeling: vernieuwend en op maat

Onderzoeksvoorstellen kunnen binnen één van de 3 bovengenoemde thema’s van de onderzoeksagenda worden ingediend. In 2017 stelt het Longfonds aan consortia €2,25 miljoen ter beschikking. Het Longfonds streeft ernaar om per thema één subsidie van €750.000 toe te kennen.

Het Longfonds wil graag benadrukken dat samenwerking met partners een belangrijke voorwaarde is in de toekenning van de consortiumsubsidies. Lees meer over de deze subsidieronde op website van het Longfonds. 

Tijdspad
•    Call for proposals: 14 oktober 2016
•    Deadline indiening vooraanmelding: 9 december 2016 voor 12.00 uur
•    Bekendmaking afwijzing/ verzoek tot uitwerking: uiterlijk 9 februari 2017
•    Deadline indiening uitgewerkte aanvraag: 16 maart 2017
•    Verwachte toekenning/ afwijzing: medio/eind juni 2017