Home > News > Doorbraak in behandeling van patiënten met erns...

Doorbraak in behandeling van patiënten met ernstig COPD

General December 2015

Een nieuwe, minimaal invasieve behandeling biedt patiënten met een ernstige vorm van COPD een verbetering in longfunctie, inspanningsvermogen en kwaliteit van leven. Hierbij wordt via een nieuwe techniek, ‘bronchoscopische longvolume reductie’ genoemd, de meest aangedane delen van de long afgesloten met zogenaamde eenrichtingsventielen. Dit blijkt uit onderzoek van het Universitair Medisch Centrum Groningen, dat is uitgevoerd onder leiding van longarts Dirk Jan Slebos en onderzoeker Karin Klooster. Zij publiceren hierover vandaag in het toonaangevende wetenschappelijk magazine New England Journal of Medicine. Het palet aan behandelingen voor de meest de meest ernstige groep COPD-patiënten lijkt hiermee te kunnen worden uitgebreid met bronchoscopische longvolume reductie.

Patiënten met ernstig COPD zijn als gevolg van kortademigheid ernstig beperkt in hun dagelijkse activiteiten en ervaren een zeer slechte kwaliteit van leven. Zij hebben onvoldoende baat bij de huidig beschikbare behandelmogelijkheden, zoals stoppen met roken, optimale medicatie, longrevalidatie en zuurstof. Een hele kleine groep van deze patiënten komt in aanmerking voor een zeer belastende chirurgische longvolume reductie behandeling, of de meest ingrijpende behandeling: een longtransplantatie. Voor de meeste patiënten is echter nauwelijks een echt effectieve behandeling beschikbaar.
In de ‘Stelvio-trial’ die in het UMCG werd uitgevoerd, werd bij 68 zeer ernstige COPD-patiënten, die gekenmerkt zijn door longemfyseem, het meest aangedane deel van de long - een longkwab - via een brochoscopie afgesloten met eenrichtingsventielen. Deze ventielen zorgden ervoor dat er geen lucht meer in de ernstig zieke longkwab kon komen. Uit het onderzoek blijkt dat deze aangetaste longkwab kleiner werd, doordat er alleen nog maar lucht uit de longkwab stroomt en er geen nieuwe lucht in kan komen. Deze longvolume reductie zorgt voor een belangrijke verbetering van de kortademigheid van de patiënt. Het onderzoek laat tevens zien dat met de gebruikte selectiecriteria voor de behandeling, 3 van de 4 patiënten hier baat bij hebben.

De behandeling duurt ongeveer 45 minuten en vindt plaats onder diepe verdoving of algehele narcose. De ingreep is uitsluitend bedoeld voor patiënten met ernstig COPD, gekenmerkt door longemfyseem. Daarnaast moeten deze patiënten nog veel klachten hebben ondanks dat ze de optimale standaardbehandeling voor COPD krijgen. Met dit onderzoek is voor het eerst aangetoond dat deze behandeling effectief is voor deze selecte groep patiënten. ‘Met deze behandeling kunnen we de ergste symptomen van kortademigheid wegnemen en hierdoor de kwaliteit van leven verbeteren’, aldus de onderzoekers. ‘gezien het specialistische karakter van deze behandeling is het verstandig deze alleen uit te voeren in een COPD-kenniscentrum. We hopen zeer dat dit onderzoek er toe bijdraagt dat deze behandeling in de standaardzorg voor COPD wordt opgenomen en voor vergoeding door zorgverzekeraars in aanmerking gaat komen.’

Het onderzoek werd mogelijk door een financiële bijdrage van ZonMW en het innovatiefonds van het UMCG.

Voor het artikel, klik hier