Home > News > Inhalatorgebruik.nl - Zorg dat u er lucht van k...

Inhalatorgebruik.nl - Zorg dat u er lucht van krijgt!

General November 2014

Bijna één miljoen mensen in Nederland heeft astma of COPD. De meesten van hen gebruiken dagelijks inhalatiemedicatie. Medicatie heeft het beste effect als deze op de juiste manier gebruikt wordt. Helaas gaat er in de praktijk nog veel mis.

Maar liefst 70% van de patiënten maakt fouten bij het inhaleren. Dit kan leiden tot meer medicatiegebruik,meer bijwerkingen en meer ziekenhuisopnamen. Veel patiënten blijken tegenstrijdige informatie te ontvangen van de betrokken zorgverleners. Het resultaat is verwarring en fouten bij het inhaleren.De medicatietrouw is dan ook laag. Complicerende factor is het feit dat inhaleren heel nauw luistert.

Eenduidige instructies zijn belangrijk voor de patiënt. Op de juiste manier inhaleren is niet eenvoudig.Eenduidige uitleg is dringend gewenst. Het stimuleert de medicatietrouw als iedereen werkt volgens dezelfde gebruiksaanwijzingen, protocollen en technieken.

De Long Alliantie Nederland heeft samen met zorgverleners uit het veld die lid zijn van de Long Alliantie Nederland en andere samenwerkingspartners*, inhalatieprotocollen ontwikkeld. En samen met patiënten zijn gebruiksaanwijzingen gemaakt. Dit is een uniek initiatief. Al deze landelijk eenduidige informatie overinhalatiemedicatie is vervolgens bij elkaar gebracht op inhalatorgebruik.nl.

Inhalatorgebruik.nl ondersteunt het goed gebruik van inhalatiemedicatie. Zorgverleners én patiënten kunnen terecht op deze website voor een heldere uitleg over inhaleren. Hier staan klaar:

  • Inhalatieprotocollen
  • Gebruiksaanwijzingen voor patiënten
  • Instructie filmpjes

Op deze website vindt u eenduidige inhalatieprotocollen die u kunt gebruiken als geheugensteuntje. Of u bezoekt inhalatorgebruik.nl om samen met de patiënt een instructie filmpje te kijken – en daarna een gebruiksaanwijzing te printen om mee te geven.

Hoofdzaak is dat alle zorgverleners en hun patiënten werken met dezelfde informatie over inhaleren. Goede,bruikbare informatie die afkomstig is van één bron: inhalatorgebruik.nl

Zorg dat u er lucht van krijgt! Kijk vandaag nog op inhalatorgebruik.nl. Zodat u weet wat deze website te bieden heeft. Het is een handig hulpmiddel voor uw werk. Maar bovenal zijn mensen met astma of COPD hiermee geholpen. Download hier het artikel