Home > News > Inventarisatie kennishiaten - Agenda Zorgevalua...

Inventarisatie kennishiaten - Agenda Zorgevaluatie Longziekten

General May 2018

Geachte leden van de NVALT en de NRS,

De NVALT en NRS zijn recent gestart met het ontwikkelen van een Zorgevaluatie Agenda op het gebied van de longziekten. Het doel van het project is om te inventariseren waar in de bestaande/reguliere longgeneeskundige patiëntenzorg gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing. Dit om antwoord te kunnen krijgen op de vraag welke zorg in welke situatie het meest effectief is voor de patiënt. Hiervoor vragen wij uw hulp.

Zorgevaluatie (klinisch evaluatieonderzoek naar de effectiviteit van bestaande zorg) is een essentieel onderdeel van het medisch-specialistisch kwaliteitsbeleid. De beste zorg voor patiënten wordt immers bereikt door continue evaluatie van het eigen medisch-specialistisch handelen. Longartsen streven ernaar altijd evidence-based te handelen. Echter, zoals in elke discipline, zijn er kennishiaten. Bij ongeveer de helft van de medische behandelingen is de uitkomst niet wetenschappelijk onderzocht en/of de gezondheidswinst onvoldoende of niet aangetoond. Deze zogenaamde kennishiaten leiden tot o.a. verschillende diagnostische- en behandeltrajecten bij dezelfde aandoening. Om de kwaliteit van onze zorg te waarborgen, is het van belang dat we inzichtelijk maken wat de belangrijkste kennishiaten zijn. Zo kunnen we als beroepsgroep invloed uitoefenen op het onderzoek dat wordt uitgevoerd en inspelen op de belangrijkste knelpunten.

Het doel van het huidige project is te komen tot een Zorgevaluatie Agenda, met een beschrijving van de belangrijkste en meest urgente kennishiaten binnen de longgeneeskundige zorg en een plan van aanpak hoe deze d.m.v. wetenschappelijk onderzoek in te vullen. Hiermee wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van de longgeneeskunde en daardoor op effectieve, doelmatige en veilige zorg voor patiënten. Om deze reden hebben geagendeerde onderwerpen ook speciale aandacht van subsidieverstrekkers.

Aan u de vraag om maximaal 5 kennishiaten te formuleren die u tegenkomt bij de uitoefening van uw vak. Wilt u zich met name richten op kennishiaten die u vaak tegenkomt en/of die van invloed zijn op een substantieel deel van de longgeneeskundige zorg. Ook hiaten op het gebied van zeldzamere longaandoeningen zijn welkom. Het verzoek is om de kennishiaten in de vorm van een onderzoeksvraag op te schrijven.   

Enkele voorbeelden van een kennishiaat gevat in een onderzoeksvraag zijn: 

  • Is manuele aspiratie net zo effectief als conventionele zuigdrainage bij de 1e episode van spontane primaire pneumothorax?
  • Heeft het vernevelen van luchtwegverwijders voordeel boven het doorzetten van standaard inhalatiemedicatie bij patiënten opgenomen met COPD exacerbatie?
  • Is een combinatie van PPI en een prokineticum effectiever dan een PPI alleen bij verdenking op refluxhoest?

U wordt verzocht uiterlijk 11 mei 2018 uw kennishiaten door te geven via: 
http://www.formdesk.com/federatiemedischspecialisten/Inventarisatie_kennishiaten_NVALT

Voor vragen kunt u contact opnemen met Hannah Hoffenkamp via h.hoffenkamp@kennisinstituut.nl of 06-46715734.

De projectgroep zal de resultaten van deze inventarisatie gebruiken om de lijst met kennishiaten aan te vullen en deze tijdens een bijeenkomst van longartsen en overige belanghebbenden te prioriteren. De belangrijkste kennishiaten worden vervolgens gebruikt voor het opzetten van het toekomstige onderzoeksprogramma, onderzoeksnetwerken en kwaliteitsprojecten zoals richtlijnen.

Alvast onze hartelijke dank voor uw moeite!

Met vriendelijke groet, 
namens de projectgroep van de Agenda Zorgevaluatie Longziekten,

George Nossent, longarts UMCG (voorzitter projectgroep) 
Anton Vonk Noordegraaf, longarts AMC-VUMC 
Anne-Marie Dingemans, longarts MUMC 
Jan Willem van den Berg, longarts Isala 
Katrien Eger, AIOS longziekten HagaZiekenhuis 
Marijke Amelink, AIOS longziekten AMC 
Marlies Wijsenbeek-Lourens, longarts Erasmus MC 
Michiel Spanbroek, longarts Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis 
Toby Dijkstra, longarts Rijnstate

Met ondersteuning van: 
Pieter Broos, NVALT 
Hannah Hoffenkamp, Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten