Home > News > LAN - Afgevaardigde voor werkgroep 'Feiten & ci...

LAN - Afgevaardigde voor werkgroep 'Feiten & cijfers longziekten'

General May 2018

Elke vijf jaar geeft de Long Alliantie Nederland (LAN) een publicatie uit van 'feiten & cijfers longziekten'.  De afgelopen twee publicaties zijn in 2008 en 2013 in boekvorm uitgebracht.
De publicatie voorziet in de behoefte aan goed onderbouwde Nederlandse cijfers en het helpt mee om longziekten op de kaart te zetten. 

De LAN gaat voor de komende publicatie aan de slag met het dynamisch krijgen van 'feiten & cijfers longziekten', met als doel het krachtiger positioneren van het probleem van longziekten. Door de gegevens digitaal beschikbaar te stellen via een website, is het mogelijk de cijfers actueel te houden en kan het eenvoudig door iedereen worden geraadpleegd en verspreid.

Om de nieuwe digitale omgeving voor feiten en cijfers longziekten te realiseren, stelt de LAN een werkgroep van ongeveer 6 leden in. Graag willen zij een afgevaardigde die namens de NRS plaatsneemt in deze werkgroep. Bij voorkeur beschikt die persoon over:
- Zicht op bronnen voor cijfers over longziekten
- Ervaring met of ideeën hebben over innovatief en vernieuwend presenteren van gegevens.

Het zal om maximaal 5 bijeenkomsten gaan. Er geldt een vacatievergoeding van 75 euro per bijeenkomst.  
Hier vindt u een uitgebreidere omschrijving van het project en de taken van de te vormen werkgroep. 

Heeft u interesse? Stuur dan vóór donderdag 10 mei een e-mail naar de LAN (jansen@longalliantie.nl).