Home > News > LAN - Uitnodiging voor bespreking concept uitko...

LAN - Uitnodiging voor bespreking concept uitkomsten onderzoek e-Health en COPD 

General June 2018

In opdracht van het Zorginstituut Nederland voeren LUMC/LAN-onderzoek uit naar de toepassing van e-Health bij COPD. Achtergrond is dat de inzet van e-Health instrumenten een bijdrage lijkt te kunnen leveren aan het ook op langere termijn betaalbaar, toegankelijk en kwalitatief goed te houden van de chronische longzorg. Echter over de inzet van deze instrumenten is nog verrassend weinig bekend. Er is behoefte aan een objectieve beschouwing om een beter beeld te krijgen van de mate van toegevoegde waarde van e-Health alsmede de condities die bijdragen aan een geslaagde inzet van deze instrumenten. Ook is het van belang meer te weten over de vraag bij welke (typen) patiënten e-Health wel en niet succesvol kan worden ingezet. Tot slot is het van belang meer duidelijkheid te krijgen over de ervaren knelpunten op het gebied van (zorg)bekostiging bij de succesvolle inzet van e-Health bij COPD.
 
Het onderzoek is in volle gang. Prof. dr. Niels Chavannes en Cynthia Hallensleben (LUMC) willen de concept bevindingen presenteren en van gedachten wisselen over deze bevindingen. 

Graag nodigen wij u uit deel te nemen aan een eenmalige bijeenkomst die wordt gehouden op vrijdag 15 juni van 10.00 tot 12.00 uur in (de omgeving van) Zeist. De precieze locatie wordt later bekend gemaakt.
U kunt zich opgeven voor deze bijeenkomst door een mail te sturen aan Chantal Nijdeken: nijdeken@longalliantie.nl