Home > News > Meer zicht op behandelingen tegen RS-virus

Meer zicht op behandelingen tegen RS-virus

General September 2014

Meer zicht op behandelingen tegen RS-virus

Op de drempel van het nieuwe ‘RS-virus seizoen’ komt de eerste behandeling voor een van de belangrijkste kinderziekten voorzichtig dichterbij. Dat zegt dr. Louis Bont, kinderarts en infectioloog aan het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. “Er zijn twee veelbelovende vaccins in ontwikkeling, één voor zwangere vrouwen en één voor zuigelingen. Daarnaast zijn er positieve resultaten behaald in een onderzoek met een nieuw antiviraal medicijn.”
Wereldwijd sterven dagelijks 700 kinderen door infecties met het Respiratoir Syncytieel Virus, waarmee het na malaria de belangrijkste doodsoorzaak is voor zuigelingen.

Amerikaanse (kinder)longartsen hebben onlangs de resultaten gepubliceerd* van een onderzoek met een experimenteel antiviraal middel. Daarvoor infecteerden zij gezonde, volwassen vrijwilligers met het RS-virus. De helft van de proefpersonen kreeg vervolgens het nieuwe medicijn, de andere helft een placebo. De volwassenen die het medicijn kregen, ontwikkelden duidelijk minder ziektesymptomen dan de volwassenen die de placebo kregen. Ook hadden zij duidelijk minder virus in hun neusslijm.

Veel virus
“De resultaten van dit onderzoek zijn heel belangrijk in de ontwikkeling van een nieuw antiviraal middel”, zegt Bont, internationaal autoriteit op het gebied van RS-infecties. “Maar we zijn er nog niet. Eerst moet de effectiviteit van het medicijn worden getest bij zieke kinderen met het RS-virus. Deze proefpersonen werden namelijk behandeld op het moment dat ze nog relatief weinig virus bij zich droegen. In de praktijk zien wij dat jonge kinderen pas naar de dokter worden gebracht op het moment dat ze al veel virus bij zich dragen. Ik ben heel benieuwd of dit medicijn ook dán in staat is om een verschil te maken”, zegt Bont.

Astma voorkómen
“Als het middel ook in volgende studies veilig en effectief zal blijken, dan is het denkbaar dat kinderen in een vroeg stadium met dit medicijn behandeld kunnen worden”, veronderstelt Bont. “Dat heeft potentieel niet alleen een effect op het aantal zieke kinderen dat met RSV in het ziekenhuis wordt opgenomen. Eerder hebben wij al kunnen aantonen dat een besmetting met het
RS-virus ook blijvende effecten op de longfunctie kunnen hebben. Zo is een ernstige infectie een risicofactor voor het ontwikkelen van astma in de jaren daarna.” 
 

Click here for the article