Home > News > NWO-call DATA2PERSON over big data en gezondheid

NWO-call DATA2PERSON over big data en gezondheid

General May 2017

Waarvoor

Met deze call in het COMMIT2DATA programma stimuleren NWO, ZonMW en het Ministerie van Economische Zaken, Big Data onderzoek (Data Science) om in samenwerking met private en publieke partners en diverse wetenschappelijke disciplines een bijdrage te leveren aan de ontwikkeling van effectieve, efficiënte en verantwoorde personal empowerment methodes voor een gezonde samenleving in de toekomst. Centraal staat de manier waarop Data Science een bijdrage kan leveren aan gepersonaliseerd aanbod en mogelijkheden van zelf- en samenmanagement van de individuele gezondheidssituatie. Voor deze call belangrijke vragen zijn: Wat werkt wél en wat niet? Waarom wél of niet? Voor wie wéll en voor wie niet?

Voor wie

Aanvragen kunnen worden ingediend namens consortia bestaande uit tenminste twee faculteiten van een onderzoeksinstituut of -instituten en uit tenminste één private of publieke partner, die (alleen of samen met meerdere private en publieke partners) de gevraagde private/publieke matching levert.

De hoofdaanvrager is een ervaren gepromoveerde onderzoeker met een vaste aanstelling, of een tijdelijke aanstelling bij een Nederlandse universiteit of een door NWO erkend onderzoeksinstituut,   gedurende tenminste de looptijd van het aanvraagproces en het project.
Hetzelfde geldt voor academische mede-aanvragers.
 
Private of publieke partners kunnen mede-aanvrager zijn, komen niet in aanmerking voor financiering van NWO, maar dragen in cash en/of in kind bij aan het onderzoek.
 
Onderzoekers van HBO’s, TO2, Rijksinstituten en het niet-universitaire deel van WUR kunnen als kennisinstelling mede-aanvrager zijn en komen niet in aanmerking voor financiering door NWO.

Wat aanvragen

In aanmerking voor financiering van NWO komen de kosten voor tijdelijk op het project aan te stellen wetenschappelijk personeel bij de onderzoeksinstellingen, niet-wetenschappelijk ondersteunend personeel, zoals softwareontwikkelaars, labtechnici e.d. en project-specifieke kosten voor materialen, reizen, apparatuur en overige project-gerelateerde kosten. Het maximale subsidiabele bedrag voor project-specifieke (niet-personele) kosten is vastgesteld op een maximum van 30% van het totale projectbudget met een maximum van k€  200.

De totale bijdrage (cash plus in kind) van de private en/of publieke partner(s) bedraagt minimaal 30% en maximaal 50% van de totale projectkosten. De in kind en cash bijdrage van de private en publieke partner(s) bedragen beide minimaal 15% van de totale projectkosten. NWO draagt de rest van de projectkosten.

Wanneer

  • De deadline voor het indienen van aanvragen is 5 september 2017, om 14.00 uur CEST. 

 

Op 22 mei is er een match-making waarvoor geïnteresseerden zich  kunnen opgeven door een mailtje te sturen naar data2person@nwo.nl.

Voor meer informatie klik hier