Home > News > Oproep voor kandidaten Faces of Science

Oproep voor kandidaten Faces of Science

General September 2015

12 nieuwe plaatsen Faces of Science


Voor het project Faces of Science kunt u talentvolle promovendi nomineren die via blogs een inkijkje willen bieden in hun leven als onderzoeker. Op de website Faces of Science bloggen al dertig jonge onderzoekers uit de hele breedte van de wetenschap over hun onderzoek en hun wel en wee als onderzoeker. De site is bedoeld om scholieren en studenten te enthousiasmeren voor de wetenschap en hij biedt de promovendus de kans om zichzelf en zijn of haar onderzoek op allerlei manieren te presenteren.

Het project is in 2014 gestart en inmiddels hebben duizenden geïnteresseerden een bezoek gebracht aan de website. 

Faces of Science is een project van de KNAW en De Jonge Akademie, in samenwerking met Kennislink.  Faces of Science wordt gefinancierd door Lira Auteursfonds Reprorecht.

 

Procedure

• U kunt tot en met 15 oktober 2015 één kandidaat nomineren met behulp van het nominatieformulier op de KNAW-website.
• Rond 15 november zal worden bekend gemaakt welke kandidaten zijn geselecteerd. 
• De nieuwe gezichten van Faces of Science, zullen vanaf januari 2016 op de website verschijnen.
 

Meer informatie

Kijk voor de nominatieprocedure op www.knaw.nl/oproep-faces-of-science. Of neem voor meer informatie contact op met Iris Koopmans, iris.koopmans@knaw.nl, telefoon 020 551 0867.