Home > News > Persbericht Nationaal Programma Longonderzoek

Persbericht Nationaal Programma Longonderzoek

NPL April 2016
Persbericht Nationaal Programma Longonderzoek

Persbericht Netherlands Respiratory Society (NRS) 19 april 2016

Presentatie Nationaal Programma Longonderzoek tijdens Longdagen
De vijf beste kansen voor Nederlands longonderzoek


Nederlands longonderzoek behoort tot de wereldtop. Om te zorgen dat dit onderzoek sterk en kansrijk blijft, presenteert de NRS vandaag het Nationaal Programma Longonderzoek: vijf kansrijke thema’s, resultaat van een unieke ‘bottom-up’ zoektocht van ruim twee jaar. Prof. dr. Jan Raaijmakers, boegbeeld van de Topsektor Life Sciences & Health, neemt de aanbevelingen vandaag in ontvangst tijdens de Longdagen in Ermelo.

Wat 2,5 jaar geleden begon met een analyse van sterkte, zwakte en kansen in Nederlands longonderzoek, leidt tot een heldere koers. Gedragen door honderden onderzoekers, beroepsverenigingen, patiënten en betrokken organisaties. “Helaas zijn longziekten de belangrijkste doodsoorzaak wereldwijd. Van die positie willen we af”, zeggen coördinatoren prof. Dirkje Postma en prof. Peter Sterk. “Nederlands longonderzoek kan toonaangevend blijven, met kansrijk en vernieuwend onderzoek.”

Focus en sturing
In het Nationaal Programma Longonderzoek staan vijf thema’s die moeten leiden van preventie tot maatwerk in diagnoses en (nieuwe) behandelingen. Kruisbestuiving tussen verschillende onderzoeksrichtingen staat hierbij centraal. De vijf thema’s, die naadloos aansluiten bij de nationale wetenschapsagenda, moeten leidend worden in toekomstige subsidies voor longonderzoek in Nederland. Zo ontstaan focus en sturing, juist op de onderwerpen die het meest kansrijk lijken om maatschappelijk verschil te maken.

  1. Overstijgende mechanismen. Chronische longziekten delen vele mechanismen, zoals stoornissen in ontwikkeling en herstellend vermogen, ongeremde ontsteking of celgroei. Deze mechanismen spelen ook bij andere chronische ziekten een rol, dus interdisciplinaire samenwerking is noodzakelijk om te komen tot nieuwe behandelingen.
  2. Meer typen longziekten. Concentratie van databanken en registers (biologisch, klinisch) kan leiden tot verfijning van ‘typen’ longziekten (fenotypering). En dus tot meer maatwerk in diagnose en behandeling, deels online. Zo komt de patiënt individueel meer centraal te staan.
  3. Herstel van weefsel. Bij longziekten gaat vaak weefsel verloren. Herstel wordt kansrijk met de juiste modelsystemen. Zo komen geheel nieuwe vormen van behandeling en genezing dichterbij. Tegelijk kunnen geneesmiddelen beter op maat worden gekozen.
  4. Verminderen van vermoeidheid. Vermoeidheid is een forse belasting bij longziekten en heeft parallellen met andere chronische ziekten. Om daar de vinger achter te krijgen, is strategische, multidisciplinaire samenwerking nodig. Dit komt de patiënt mentaal en fysiek ten goede en verhoogt maatschappelijke participatie.
  5. Vroege opsporing. Er zijn verbanden tussen genen, lifestyle en milieu (schone lucht) en ziekte. Vatbaarheid is een sleutelbegrip.

Overhandiging bij Longdagen
Op dinsdag 19 april presenteert de NRS het Nationaal Programma Longziekten, na een lezing door prof. dr. Peter Sterk en de overhandiging door Dirkje Postma aan prof. dr. Jan Raaijmakers, boegbeeld van de Nederlands Topsektor Life Sciences & Health. De Longdagen vinden dit jaar plaats op 19 en 20 april in Ermelo.

Noot voor redactie:
Redacties zijn van harte welkom bij de presentatie van het Nationaal Programma Longonderzoek tijdens Longdagen. Voor meer informatie kijk op www.longdagen.nl of neem contact op met Jelmer Krom, woordvoerder Longfonds, tel 06-5794 3234 of jelmerkrom@longfonds.nl