Home > News > Sterk Participatie Prijs - Prijs voor onderzoek...

Sterk Participatie Prijs - Prijs voor onderzoekers die patiënten betrekken

General February 2019

Sterk Participatie Prijs 

Prijs voor onderzoekers die patiënten betrekken

Ook dit jaar kunnen onderzoekers, die patiëntparticipatie een wezenlijk onderdeel maken in hun onderzoek, meedingen naar de Sterk Participatie Prijs. De prijs is opgedragen aan Prof. Dr. Peter Sterk voor zijn verdiensten in het longonderzoek en zijn inzet voor patiëntparticipatie.
 
Met de Sterk Participatie Prijs wil het Longfonds onderzoekers uit het longenveld stimuleren om patiëntparticipatie een wezenlijk onderdeel te laten zijn in hun onderzoek, waarbij patiënten in alle fasen van het onderzoek als gelijkwaardige partner een rol spelen. Ze zijn een belangrijke gesprekspartner, want mensen met een longziekte weten als enige precies hoe het is om te leven met een longziekte. De prijs is vernoemd naar Prof. Dr. Peter Sterk. Hij behoorde tot de wereldtop van onderzoekers op het gebied van longen en heeft tijdens zijn imposante carrière laten zien dat hij patiëntparticipatie hoog in het vaandel heeft.
 
Patiënten betrekken
De prijs is voor die onderzoeker die patiëntparticipatie op expliciete manier heeft geborgd in zijn/haar onderzoeksproject. Hierbij wordt gedacht aan een actieve rol van patiënten bij de opzet, begeleiding en rapportage van het onderzoek. Een rol die verder gaat dan informeren en raadplegen van patiënten, een rol die dichter ligt bij adviseren, meebeslissen en gedeelde regie.

De prijs bedraagt € 15.000. Met dit geld kan de onderzoeker de betrokkenheid van mensen met een longziekte bij zijn/haar onderzoek nog verder vergroten en borgen. De winnende onderzoeker maakt een filmpje over zijn/haar onderzoek en de participatie van patiënten hierbij. Het filmpje wordt ingezet om andere onderzoekers te inspireren.
 
Meedoen
Om in aanmerking te komen voor de Sterk Participatie Prijs kan de onderzoeker haar of zijn abstract indienen op www.weekvandelongen.nl en de aanvullende vragen beantwoorden. Indienen kan tot en met 3 maart! Het onderzoek moet voldoen aan bepaalde voorwaarden.

Abstracts en antwoorden op de aanvullende vragen worden bekeken door een beoordelingscommissie, bestaande uit Prof. Dr. Peter Sterk, mensen met een longziekte, en de researchcoördinator van het Longfonds.

De prijs wordt uitgereikt tijdens de Week van de Longen.