Home > News > The 10th Bronchitis Symposium in the UMC Gronin...

The 10th Bronchitis Symposium in the UMC Groningen received the NRS Symposium Support Grant

NRS October 2019

Op 19, 20 en 21 juni 2019 vond de tiende editie van het Bronchitis Symposium plaats in het UMCG Groningen. Al sinds de jaren ’60 worden de ‘Bronchitis’ interactieve bijeenkomsten op het gebied van obstructieve luchtwegaandoeningen vijfjaarlijks georganiseerd. Het thema van Bronchitis X was “Prevention and Resolution of Lung Disease”, waaraan 125 onderzoekers uit 9 landen deelnamen.

De eerste ochtend werd geconcentreerd op preventie, leefstijl en epidemiologie. Hierbij kwamen anti-rook wetgeving, inhalatietechniek, en genetica met betrekking tot rookgedrag aan bod, evenals een uiteenzetting van nieuwe kennis over het microbioom bij astma en COPD.  De middag werd gewijd aan de systeembiologie die ten grondslag ligt aan astma en COPD. Er werd ingegaan op onderliggende epigenetische mechanismen, evenals de nieuwste laboratoriumtechieken, zoals single cell analyse, om systeembiologie binnen longziekten beter te kunnen begrijpen.

Tijdens de tweede dag werd aandacht besteed aan de rol van stamcellen en longregeneratie. Omdat een curatieve behandeling voor COPD nog niet bestaat is de laatste jaren meer focus gelegd op nieuwe methoden voor longregeneratie en herstel. Diverse nieuwe methoden om cel-cel interactie te bestuderen werden besproken, waaronder de opkomst van ‘organoids’, miniatuur organen opgebouwd uit humane cellen. Ook wordt flink technologische vooruitgang geboekt in de zoektocht naar alternatieven voor longtransplantatie, waarbij het bouwen van een 3D geprinte ‘steiger’ waarin humane cellen geplaatst worden al veelbelovende resultaten liet zien.

Een brug tussen de systeembiologie en longregeneratie bij COPD is die naar de rol van de extracellulaire matrix bij longfibrose en de overeenkomsten met COPD. Het proces van matrix remodeling vertoont veel gelijkenissen in fibrose en COPD. Dit onderschrijft dat longfibrose en COPD een aantal belangrijke onderliggende mechanismen delen, waaronder de longverouderingsprocessen.

Wat niet mocht ontbreken na de uitgebreide presentaties van onderzoeken naar astma en COPD met betrekking tot (epi)genetica, systeembiologie, immunologie, microbioom, cel-cel interactie en regeneratie, is natuurlijk de vertaalslag naar de klinische praktijk. Inmiddels zijn in klinische setting ook veel innovatieve studies verricht om de ziektelast voor patiënten met astma en COPD te verlagen. Denervatie van de luchtwegen of bevriezing van slijmbekercellen met vloeibaar stikstof via bronchoscopie lijken effectieve interventies bij COPD. Hiernaast wordt veel vooruitgang in kwaliteit van leven geboekt met nieuwe therapieën in de vorm van biologicals.

Samenvattend zijn tijdens het driedaagse Bronchitis X symposium binnen het spectrum van preventie en oplossingen voor longziekten, indrukwekkend veel revolutionaire nieuwe technieken gepresenteerd. De hier opvolgende diepgaande discussies zullen bijdragen aan verdere doorontwikkeling van de nieuwe methoden en hopelijk leiden tot structurele oplossingen voor de besproken longziekten. Met de huidige inzichten in fenotypering, epigenetica, immunologie, stamcelbiologie en systeembiologie lijkt een maatwerk behandeling gericht op de patiënt met longfibrose, astma of COPD of een tussenvorm dichterbij dan ooit. Daarmee kan geconcludeerd worden dat ook deze editie van ‘Bronchitis’ wederom succesvol was en een belangrijke springplank is voor het vinden van toekomstige oplossingen voor longziekten.

Dr. Machteld Hylkema