Home > News > The NRS signed a petition for a more ambitious...

The NRS signed a petition for a more ambitious plan to improve air quality

NRS September 2019

Longfonds en artsen luiden noodklok over vieze lucht: “Maatregelen kabinet schieten tekort”

Meer ambitie en effectievere maatregelen om de luchtkwaliteit substantieel te verbeteren. Die dringende oproep doen het Longfonds, zorgverleners en vooraanstaande wetenschappers vandaag aan de Tweede Kamer. “Gezonde lucht is van levensbelang, voor iedereen. Jaarlijks overlijden minimaal 11.000 mensen vroegtijdig door fijnstof of stikstofdioxide”, zegt directeur Michael Rutgers van het Longfonds. “Dat kan en moet anders.”

Noodzaak gezonde lucht

Uit onderzoek blijkt keer op keer de noodzaak van schone lucht voor onze gezondheid. Blootstelling aan fijnstof, stikstofdioxide en ozon veroorzaakt en verergert onder meer longkanker, astma, COPD en hart- en vaatziekten. Recent onderzoek toont aan dat bij 1 op de 5 kinderen met astma het ontstaan van de ziekte gerelateerd is aan stikstofdioxide. In de grote steden is dit zelfs bij een groter deel van de kinderen het geval.

“Kinderen worden dag in dag uit blootgesteld aan luchtvervuiling. Industrie, verkeer, intensieve veeteelt en bijvoorbeeld houtkachels verzieken de lucht in heel Nederland. De overheid moet meer doen om ons hiertegen te beschermen. Samen met longartsen en andere zorgverleners pleit het Longfonds al langer voor het centraal stellen van gezondheid in het beleid rond luchtkwaliteit”, aldus directeur Michael Rutgers.

Meer ambitie Schone Lucht Akkoord

Staatssecretaris Stientje van Veldhoven (Infrastructuur en Waterstaat) spreekt in het Schone Lucht Akkoord de ambitie uit om ‘vijftig procent gezondheidswinst te realiseren in 2030 ten op zicht van 2016’. Het Longfonds juicht dit Akkoord toe, maar vindt dat de gezondheidswinst veel eerder gerealiseerd moet worden. Uit het recente Interdepartementaal Beleidsonderzoek Luchtkwaliteit blijkt bijvoorbeeld dat die gezondheidswinst al in 2025 is te boeken.

“De gezondheidseffecten zijn bij de huidige luchtkwaliteit onaanvaardbaar hoog”, zegt Rutgers. “Wij vinden dat de staatssecretaris meer ambitie aan de dag moet leggen door sneller en eerder maatregelen te nemen. Door de grootste vervuilers als eerste aan te pakken. Maar bijvoorbeeld ook door scholen, kinderdagverblijven en verpleeghuizen niet langs de snelweg te plaatsen. Onze lucht kan en moet simpelweg schoner. De Rijksoverheid zal hierin de regie moeten nemen.”

Petitie Gezonde Lucht

Op dinsdag 10 september overhandigen het Longfonds, zorgverleners en wetenschappers een petitie aan de leden van de vaste kamercommissie voor Infrastructuur en Waterstaat. Longarts Hans in ’t Veen is mede-initiatiefnemer. Hij ziet dagelijks de gevolgen van luchtvervuiling op zijn spreekuur: “Het is echt een sluipmoordenaar. Iedere dag weer word ik geconfronteerd met leed dat met een schonere lucht te voorkomen was geweest. De overheid moet echt ingrijpen. Een verbeterde luchtkwaliteit geeft enorme gezondheidswinst, nu en in de toekomst.”

Donderdag 12 september staat het Schone Lucht Akkoord in de Tweede Kamer op de agenda. De petitie wordt ondertekend door de COPD & Astma Huisartsen Advies Groep (CAHAG), de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Longziekten en Tuberculose (NVALT), de Nederlandse Vereniging voor Cardiologie (NVVC), de beroepsvereniging voor longverpleegkundigen (V&VN Longverpleegkundigen), de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; sectie Kinderlongziekten (NVK-SKL), de Long Alliantie Nederland (LAN), het Nederlands Respiratoir Samenwerkingsverband (NRS) en de Hartstichting.