Home > News > Uitnodiging prioriteringsbijeenkomst Agenda Zor...

Uitnodiging prioriteringsbijeenkomst Agenda Zorgevaluatie Longgeneeskunde

General June 2018

Geachte leden van de NVALT en NRS, 

Graag nodigen wij u uit voor de prioriteringsbijeenkomst ten behoeve van de Agenda Zorgevaluatie Longgeneeskunde van de NVALT i.s.m. de NRS. Uw aanwezigheid is van belang om inzichtelijk te kunnen maken wat op dit moment de belangrijkste kennishiaten zijn binnen de longgeneeskundige patiëntenzorg. 

Begin 2018 is het project ‘Agenda Zorgevaluatie’ gestart om te inventariseren waar in de longgeneeskundige zorg gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing. Dit om antwoord te kunnen krijgen op de vraag welke zorg in welke situatie het meest effectief is voor de patiënt. Het doel van het project is te komen tot een Agenda Zorgevaluatie met een beschrijving van de belangrijkste en meest urgente kennishiaten binnen de longgeneeskunde en een plan van aanpak hoe deze d.m.v. wetenschappelijk onderzoek op te lossen. Met de agenda wordt ingezet op het versterken van de wetenschappelijke basis van effectieve, doelmatige en veilige longgeneeskundige zorg. 

Om te inventariseren waar in de dagelijkse praktijkvoering van de longarts gebrek is aan wetenschappelijke onderbouwing, bent u recent gevraagd kennishiaten te formuleren en aan ons te versturen. De projectgroep is zeer verheugd over de hoge respons en de positieve reacties op dit verzoek! 

De volgende stap in dit project is het gezamenlijk prioriteren van de geïdentificeerde kennishiaten. Wij willen deze prioritering graag verrichten met een brede vertegenwoordiging van niet alleen longartsen, maar ook patiëntenverenigingen en overige belanghebbenden. Dit alles om een solide draagvlak te creëren voor de Zorgevaluatie Agenda. Deze bijeenkomst is een uitgelezen kans om gezamenlijk te besluiten welke kennishiaten de hoogste prioriteit hebben als het gaat om de opzet van wetenschappelijk onderzoek. 

De projectgroep van de Agenda Zorgevaluatie Longziekten wil u graag uitnodigen voor deze prioriteringsbijeenkomst op:
Donderdag 6 september 2018 van 10.00 tot 13.00 uur in congrescentrum Papendal te Arnhem. 

Graag vernemen wij uiterlijk 22 augustus of u bij deze bijeenkomst aanwezig kunt zijn door een bericht te sturen naar Debby Tennekes via d.tennekes@kennisinstituut.nl. Zou u i.v.m. de tafelindeling hierbij aan willen geven wat uw aandachtsgebied is? U kunt eventueel meer dan één aandachtsgebied doorgeven. Ook als u geen specifiek aandachtsgebied heeft bent u
uiteraard van harte welkom. 

Prioriterings- en aandachtsgebieden:
1. Astma en allergie
2. COPD
3. Ademhalingsstoornissen tijdens de slaap
4. Interstitiële longaandoeningen
5. Infectieziekten (incl. Tuberculose en CF)
6. Oncologie (incl. mesothelioom)
7. Pulmonale hypertensie & vasculaire longziekten 

George Nossent, voorzitter van de projectgroep, zal de bijeenkomst voorzitten. Voor vragen kunt u contact opnemen met Hannah Hoffenkamp (h.hoffenkamp@kennisinstituut.nl of 06-46715734). Eind augustus ontvangen alle deelnemers een uitgewerkt programma met de methodiek van prioriteren en de lijst met geïnventariseerde kennishiaten. 

Met vriendelijke groet,
projectgroep van de Agenda Zorgevaluatie Longziekten 

George Nossent, longarts UMCG (voorzitter projectgroep)
Anton Vonk Noordegraaf, longarts AMC-VUMC
Anne-Marie Dingemans, longarts MUMC
Jan Willem van den Berg, longarts Isala
Katrien Eger, AIOS longziekten HagaZiekenhuis
Marijke Amelink, AIOS longziekten AMC
Marlies Wijsenbeek-Lourens, longarts Erasmus MC
Michiel Spanbroek, longarts Canisius-Wilhelmina Ziekenhuis
Toby Dijkstra, longarts Rijnstate

Met ondersteuning van:
Pieter Broos, beleidsadviseur kwaliteit NVALT
Hannah Hoffenkamp, adviseur Kennisinstituut van de Federatie Medisch Specialisten