Home > News > Vacature - Hoogleraar Longoncologie bij de afde...

Vacature - Hoogleraar Longoncologie bij de afdeling Longziekten en Tuberculose UMCG 

General March 2019

Hoogleraar Longoncologie bij de afdeling Longziekten en Tuberculose UMCG 

Wegens naderende pensionering van de hoogleraar longoncologie zoeken we een ambitieuze opvolger. 

De afdeling longziekten en Tuberculose
De afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCG omvat circa 250 enthousiaste medewerkers en 95 bedden. Er werkt een hecht team bestaande uit 21 stafleden en 10 longartsen in opleiding. Longoncologie is een belangrijk speerpunt van de afdeling Longziekten en Tuberculose van het UMCG, naast tuberculose, astma en COPD, bronchoscopische interventies, longtransplantatie, en chronische thuisbeademing. De afdeling is trots op haar topreferente klinische zorg en grote wetenschappelijke output. 

Longoncologie
De onderafdeling Longoncologie bestaat uit vijf medisch specialisten, vier verpleegkundig
specialisten/oncologieverpleegkundigen en vijf research verpleegkundigen.
Qua research heeft de longoncologie UMCG een internationale vooraanstaande positie en grote zichtbaarheid. Qua zorg hebben we een opvallend groot adherentiegebied, nauw verweven met het onderzoek. De afdeling werkt intensief samen met omliggende ziekenhuizen in Groningen en Drenthe in het kader van zorgtrajecten, multidisciplinair overleg, en onderzoek. In het UMCG is een optimaal gefaciliteerd en zeer actieve multidisciplinaire moleculaire tumorboard aanwezig waarin in ultimo personalized medicine mogelijk gemaakt wordt. Uiteraard heeft de afdeling toestemming om alle vormen van immunotherapie en targeted therapie voor zeldzame mutaties te geven. 

In de komende vijf jaar wil de afdeling het huidige intensieve klinische onderzoeksprorgamma
voortzetten, met name gericht op doelgerichte - en immuuntherapie. We hebben de ambitie het fundamenteel en translationeel onderzoek verder te versterken met in vivo en in vitro modellen van resistentie mechanisme. Qua diagnostiek en behandeling willen we o.a. innovatieve endoscopische diagnostiek en behandeling uitbouwen. 

Functiebeschrijving
U werkt als staflid van de gehele afdeling Longziekten en Tuberculose, met als specifieke aandachtsgebied de longoncologie en bent daar inhoudelijk verantwoordelijk voor het onderzoek, de patiëntenzorg en onderwijs.
U draagt zorg voor de acquisitie en uitvoering van wetenschappelijk onderzoek.
U onderhoudt goede contacten nationaal en internationaal en werkt samen met diverse andere afdelingen binnen en buiten het UMCG. 

Werkomgeving
Het UMCG is verbonden aan de 400 jaar oude Rijksuniversiteit Groningen. Met meer dan 60.000 studenten, waarvan 13% buitenlanders, is de Rijksuniversiteit Groningen een internationaal georiënteerde universiteit. Op invloedrijke ranglijsten bevindt RUG zich op een positie rond de top 100. De sfeer in Groningen is overheersend die van oude studentenstad. Het UMCG ligt in de binnenstad van Groningen en heeft meer dan 13.000 medewerkers, werkend in kleine teams. Het UMCG heeft een belangrijke taak en positie als kennisorganisatie. Er is sprake van een nauwe samenhang en wisselwerking tussen de
kerntaken (medisch) onderwijs, onderzoek, patiëntenzorg en opleidingen. Theorie en praktijk staan op alle niveaus in het UMCG in een directe relatie met elkaar. “Bouwen aan de toekomst van gezondheid” is de missie die aan alle activiteiten in het UMCG ten grondslag ligt. Het UMCG voert een gedegen personeelsbeleid met goede arbeidsvoorwaarden, veel interne opleidingsmogelijkheden en diverse hooggewaardeerde personeelsvoorzieningen. Het UMCG beschikt over alle erkende RGS-opleidingen. 

Wat vragen wij

  • longarts met een solide klinische basis van de longgeneeskunde en overzicht over de volle breedte van de oncologie
  • internationaal erkend expert op het gebied van longoncologie op minstens een van de therapeutische gebieden immunotherapie en targeted therapie
  • bewezen internationaal grote wetenschappelijke expertise, blijkend uit publicaties, subsidies en promovendi die succesvol tot de promotie zijn begeleid.
  • bewezen belangstelling voor en bij voorkeur eigen vaardigheden in fundamenteel-translationeel
  • wetenschappelijk onderzoek.
  • ervaring met het enthousiasmerend geven van onderwijs aan studenten, AIOS, post-academici, verpleegkundigen, etc.
  • verbindend karakter waarbij het werken in netwerken en grote teams, klinisch én
  • onderzoekstechnisch, kritisch belangrijk is.
  • bereid en in staat een actieve en gewogen rol in de maatschappelijke discussie te spelen over verdelen van de zorg in Nederland en beheersing van kosten. 

Wat bieden we
Onderzoek is het gezichtsbepalende voor deze vacature en de tijd is ervoor beschermd. In het geval van associate hoogleraarschap moet er na maximaal vijf jaar een beoordeling volgen voor de promotie tot volledig hoogleraar.
De arbeidsvoorwaarden zijn conform de CAO Universitair Medische Centra (CAO-UMC). 

Meer informatie
Neem voor meer informatie contact op met:
dhr. prof. dr. H.A.M. Kerstjens, afdelingshoofd Longziekten en Tuberculose, telefoonnummer 050 361 0280 (secretariaat) of: h.a.m.kerstjens@umcg.nl 

Solliciteren
Gaarne voor 9 april 

Voor nadere informatie en reageren op vacature op website UMCG: http://bit.ly/2tPVzgD