Home > News > Vooraankondiging Dirkje Postma Talent Award

Vooraankondiging Dirkje Postma Talent Award

General August 2016
Vooraankondiging Dirkje Postma Talent Award

Vooraankondiging Longfonds (voorheen Astma Fonds)                                 1 augustus 2016

 
Stimuleringssubsidie voor excellente junior onderzoekers

Dirkje Postma Talent Award binnenkort van start

 

Begin september gaat een nieuwe call van het Longfonds van start, de Dirkje Postma Talent Award. Dit is een stimuleringssubsidie voor excellente junior onderzoekers.

 

De Dirkje Postma Talent Award (DPTA) is een stimuleringssubsidie voor excellente gevestigde (junior) onderzoekers. Het is een beurs van maximaal €200.000 waarmee deze getalenteerde onderzoekers hun eigen onderzoekslijn kunnen verstevigen.  Zo helpt het Longfonds hen met de volgende stap in hun wetenschappelijke carrière. Het stimuleren van talentvolle onderzoekers komt het longonderzoek in Nederland ten goede. De subsidie is opgedragen aan Prof. Dr. Dirkje Postma, voor haar verdiensten in het longonderzoek en haar inzet voor het Longfonds.

 

Call van start

Begin september gaat de call van start. Voorstellen kunnen longziekten breed worden ingediend. Longziekte-overstijgend onderzoek past binnen de visie van de Dirkje Postma Talent Award en is een pluspunt, maar geen expliciete voorwaarde. Van de onderzoekers wordt verwacht dat zij aandacht geven aan het betrekken van patiënten bij hun onderzoek en/of onderzoeksvoorstel. Er is één subsidie beschikbaar van €200.000 voor een project met maximale looptijd van 3 jaar. Het overzicht van de procedure, voorwaarden, formulieren en tijdspad komen in week 35 beschikbaar. Alle informatie is te zijner tijd te vinden op research.longfonds.nl.

 

Voor wie

De doelgroep voor een Dirkje Postma Talent Award zijn getalenteerde onderzoekers behorend tot de beste 20% van hun peers zoals beoordeeld door de Dirkje Postma Talent Award beoordelingscommissie. Van de kandidaten wordt verwacht dat zij ook anderen van de oorspronkelijkheid en potentie van hun ideeën weten te overtuigen. De onderzoeker heeft als hoofdauteur tenminste 5 artikelen gepubliceerd (of geaccepteerd voor publicatie) in vooraanstaande internationaal wetenschappelijke peer reviewed vaktijdschriften. Onderzoekers kunnen een aanvraag indienen binnen een periode van 7 jaar na promotie.

 

Longfonds

Het Longfonds strijdt voor gezonde lucht en gezonde longen. Voor en met iedereen. We maken onderzoek mogelijk door het financieren van consortia en jonge talentvolle onderzoekers.
We pakken vieze lucht aan. En we doen er alles aan om kinderen rookvrij te laten opgroeien. We komen op voor de beste zorg voor longpatiënten én voor iedereen die dat misschien ooit wordt.  In Nederland zijn ruim een miljoen mensen met een longziekte, zoals astma, COPD of een zeldzame longziekte.